Antal: 0 | Pris: DKK 0,00 | Vis vogn | Tøm vogn | Til kassen   

Indhold

Oversætternes forord
Brev fra Bert Hellinger
Forfatterens tak
Forord
Indledning

I. Om teorien

Udviklingen af opstillingsmetoden

Hvad er en opstilling?

Opstilling i en individuel session eller i en gruppe?
Fordelene ved opstillinger i grupper og individuelle sessioner
Opstillinger i individuel terapi

Rammer
Tidsramme
Rum, indretning og udstyr 
Opstillinger i igangværende individuel terapi
Sessionernes hyppighed
Nye opstillinger

Opstillingsteknikker i individuelle sessioner
Opstillinger med gulvmarkører af papir, pap eller filtstykker
En diskurs: Det morfiske felt
Indsamling af information om andre personer
Visualiserede opstillinger
Opstillinger med figurer
 
Symptomer, følelser og indre bevægelser
Rækken-ud, venden-sig-væk – primære og sekundære følelser, følelser overtaget fra andre og metafølelser
Symptomer har ret
Primære følelser og indre rækken-ud bevægelser
Sekundære følelser og indre venden-sig-væk bevægelser og afbrudte rækken-ud bevægelser
Genkendelse af sekundære følelser i den terapeutiske proces
Mønstre overtaget fra systemet: følelser, adfærd, tanker
At identificere hvad der er overtaget fra systemet
Modsatrettede bevægelser
Metafølelser

Krop og vejrtrækning
Læring
Hvad sker der ved dyb vejrtrækning?
Kropsspændinger og afspændingsøvelser
Kropslig opmærksomhed og opstillinger
En kort øvelse i kropslig opmærksomhed

Hvad hjælper?
Forklaringer
Forslag
Vaghed
Spørgsmål, spørgsmål, spørgsmål
Sprogbrug
Kroppen

Kontraindikationer og afbrydelser
Grunde til at afbryde eller stoppe en opstilling
Indre udspørgen
Terapeutisk følgeskab
Klient-terapeut relationer
Modoverføring som et signal
Diskurs: Modoverføring
Forbliv konkret
Kropslige reaktioner
Hyperventilation og panikangstlignende vejrtrækning
Modstand
”Langsomme” klienter.
Ingen reaktion fra klienten
Forebyggelse
At fortsætte gennem kritiske faser 
At stoppe op eller fortsætte 

II. Om praksis

Individuelle opstillinger i praksis
Opvarmning
Beskrivelse af symptomerne og afklaring af problemet 
Noter og tegninger
Problemet 
Udkast til en god fremtid
Symptomer, problemer, spørgsmål
At forstå symptomer
To niveauer af intervention
At eliminere symptomer og finde erstatninger
Symptomer som ledetråde

Personlig og familiemæssig anamnese
Diskurs: Det første indtryk og fornemmelsen af stemningen
Klientens biografiske anamnese, livshistorie og livskontekst
Familiemæssig anamnese
Hvem hører til systemet?
Usædvanlige begivenheder i personens eller familiens historie
Klientens og systemets ressourcer

Opstillinger
Opstillinger med markører
Opstillinger for det indre blik
”Forstyrrelser”
Ukendte familiemedlemmer
Forslag
Bukken og samtykke
En kort øvelse for terapeuter
Sætninger
At finde de rette sætninger
Et løsningsbillede
At udvikle billeder
Løsningsbilleders virkelighed

Øvelser og hjemmearbejde
Forandring og øvelser
Mønstre
Praktiske opgaver og deres indhold
Kropsbevidsthed og fysisk tilstand 
Iagttagelse af adfærd og indre processer
Udvikling af alternativer
At eksperimentere med alternativer
Udvælgelse, planlægning og afprøvning 
Begynderopgaver
Øvelser gennem terapiforløbet
Hjemmeopgaver efter opstilling

Øvelser og spørgsmål til terapeuten

Litteratur

Om forfatteren

Bilag: Genogram


NYHEDER OG EVENTS
MEST BESØGTE
TILBUD

 


Copyright © Trainingconsult - All Rights Reserved.

CMS - Content Management System by Media2.