Antal: 0 | Pris: DKK 0,00 | Vis vogn | Tøm vogn | Til kassen   
   
Har du været mindful i dag?

Buddhistiske munke har egentlig vidst det i tusinde år. At det giver velvære, ro og lykke at være til stede i nuet. Det man på engelsk kalder mindfulness. Nu viser moderne forskning, at munkene har ret, og at deres oldgamle viden med stor fordel kan omsættes til et moderne travlt liv, så vi finder mere ro og mindre stress. Det er bare ikke så let, som det lyder, og derfor hjælper eksperter som psykolog Mette Bram og fysioterapeut Jeanette Sander ansatte og ledere i Danmark med at være ”mindful”.

Af konsulent Isa Lindbæk

Mindfulness handler om at være
Mindfulness er et buzzword. Men det er ikke et begreb, man kan forklare med tre ord. For at forstå lidt om Mindfulness kræver det nemlig, at man lige bruger et par minutter på at sætte sig ind i begrebet. Måske to minutter lige nu?

Vi er en generation af forfløjne mennesker. Vi er travle. Vi skal nå ting. Vi er i fremtiden eller fortiden, men nuet er svært for mange af os, fordi vi altid er på vej væk fra noget eller på vej hen til noget. Når vi ikke lever i nuet, er det svært at være nærværende i sit liv og så er det, vi begynder at blive stressede og uproduktive.

Mindfulness handler netop om at være til stede, om at være nærværende, så man kan nyde og glædes over sit liv.

For psykolog Mette Bram og fysioterapeut Jeanette Sander gav begrebet Mindfulness omgående genklang, da de i første omgang stødte på begrebet. Det satte nemlig ord på nogle erfaringer, de hver især havde gjort sig over en årrække. Og mindfulness var også udgangspunktet, da de sidste år grundlagde konsulentfirmaet Bram & Sander. Mette Bram forklarer: "Fra hver vores faglige vinkler havde vi tænkt de samme tanker. Jeg havde erfaret, hvad travlhed, forventningspres og stressede jobs gjorde ved menneskers lykkefølelse, og Jeanette havde tilsvarende oplevet, hvad det gjorde ved menneskers kroppe.

Vi var ikke i tvivl om, at det kunne være godt at få et tværfagligt samarbejde i gang, hvor vi tog udgangspunkt i at hjælpe mennesker til at være nærværende og mindre stressede."

Jeanette Sander uddyber: "Man kan bruge et lille dagligdags eksempel. Selvom du har drukket en kop kaffe en million gange, har du måske aldrig lagt mærke til, hvordan din kaffe egentlig smager, eller hvordan din kop egentlig ser ud. Måske har du siddet og trippet og allerede været på vej ud af døren til næste gøremål. Måske tænker du, og hvad så? Men det betyder for det første, at du ikke har nydt din kaffepause, og for det andet, at du heller ikke rigtig har fået slappet af. Det er alt sammen med til at gøre os stressede."

Munk eller forretningsmand
Bag begrebet Mindfulness ligger mange tusinde års erfaringer. Mette Bram: "På en måde kan man sige, at der ikke er noget som helst nyt i Mindfulness, for buddhistiske munke har i årtusinder mediteret og forsøgt at være til stede i nuet. På den måde er mange af metoderne helt de samme. Det nye er, at vi tager de oldgamle metoder og tilpasser dem til et moderne stresset liv. Vi har brug for at være "mindful" som en modvægt til et travlt liv. Det nye er også, at man i dag fagligt kan dokumentere 100 %, at mindfulness og meditation er stressbehandlende og stressforebyggende.

Så uanset om du er munk eller forretningsmand, så ved vi nu klokkeklart, at det virker. Man bliver roligere og får et større overblik. Vi ved også, at meditation og mindfulness virker på eksempelvis depressive mennesker, og at det i det lange løb virker bedre end piller, fordi antallet af tilbagefald er mindre ved brug af meditation og mindfulness programmer som indeholder yoga, meditation og opmærksomhedsøvelser. Mennesker med depressive tendenser får nogle gode rutiner ind i deres liv, der gør, at de ikke lige så nemt falder ned i det sorte hul."

Som noget nyt er Bram & Sander med på et projekt, der hedder Krop & Kræft. Her ønsker den danske sundhedssektor at undersøge om nogle af disse mindfulness-programmer kan hjælpe kræftpatienter. Jeanette Sander: ”Det er en kæmpe åbning fra sundhedssektorens side, men det handler også om, at man ikke kan tilbagevise forskningsresultaterne længere. Vi ved nu, at meditation virker ret hurtigt, og at resultaterne er markante. Vi arbejder desuden tæt sammen med Nordisk Ministerråd, hvor de tilbyder medarbejdere at lære meditation, og tilbagemeldingerne er meget positive. Selvom man har brugt 20 minutter om morgenen på meditation, er tiden hurtigt indhentet, fordi man resten af dagen er mere organiseret og har et større overblik. Meditationsøvelserne holder stressen nede.”

Mindfulness som ledelsesværktøj
Mette Bram og Jeanette Sander er ikke i tvivl om, at det er sund fornuft både menneskeligt og økonomisk at give medarbejdere og ledere redskaber, der effektivt og dokumenteret kan gøre en travl hverdag lettere. Mette Bram.” Jeg har det personligt sådan, at når man kommer ind i det felt, hvor man er superfortravlet, så begynder man at være psykisk og mentalt funktionshæmmet. Det er ingen tjent med at være, og det er her mennesker begynder at sygemelde sig.  Det er vel efterhånden en kollektiv erkendelse, at det handler om at forebygge samt om at gribe hurtigt ind, når nogen bliver sygemeldt."

Som fysioterapeut har Jeanette Sander mange gange oplevet, at folk kommer med rygproblemer eller andre fysiske problemer som skyldes stress. "Der er helt sikkert en gruppe mennesker på arbejdsmarkedet, der er så anspændte, at de nærmest ikke trækker vejret ordentligt. Vejrtrækningen ligger højt oppe og er påvirket af et fortravlet liv. Det er her jeg oplever, at stressen manifesterer fysisk. Den gruppe kan i særdeleshed få gavn af at meditere og at arbejde på at være mindful."

Selv om begge tydeligvis er begejstrede for de resultater som meditation og andre værktøjer inden for mindfulness-begrebet kan skabe, understreger de, at der ikke er tale om et quick fix. Mette Bram: "Hvis man som leder gerne vil skabe en arbejdsplads med mindre stress, bliver man nødt til at definere hvad stress er først. Er det indbakken, der er ved at drukne i indkommende mails, eller er det telefonen, der kimer? Eller måske forvirring over hvilke krav man egentlig skal opfylde? Og så skal man ikke glemme, at det kan være en situation på hjemmefronten, der stresser.

Som leder må man sætte en proces i gang, hvor man afsætter ressourcer og tid til at skabe eksempelvis en stresspolitik. Det kan betale sig både menneskeligt og økonomisk, fordi det fastholder medarbejdere og mindsker sygedagene."

Frygten for det alternative
Både Mette Bram og Jeanette Sander mener, at det er et civilisationsproblem, at vi er i så dårlig kontakt med vores egne kroppe, at vi ikke kan føle, hvor fortravlede vi egentlig er.

Jeanette Sander uddyber: "Går man i gang med en proces med meditation og øvelser i nærvær, hvad enten det er på arbejdspladsen eller individuelt, kan man faktisk opleve, at det i starten er hårdere, fordi man pludselig kommer i kontakt med sin krop. Og kroppen den kan være rigtig træt af at halse rundt efter hjernens mange kommandoer.

Faktum er, at udviklingen har gjort, at vi ikke længere bruger vores biologiske apparat, fordi mange af os sidder på en kontorstol. Det er selvfølgelig godt, at vi ikke løber rundt på tundraen med en sabeltiger efter os, hvor alle sanser bliver nødt til at være skarpe for at sikre overlevelse, men vi er gået så meget i den anden grøft, at vi nu nærmest ikke lytter til kroppen. Vi ignorerer mavepine, hovedpine, muskelsmerter og hjertebanken. Generelt er kvinder dog bedre til at lytte til sig selv end mænd. Mænd går ikke ned med stress, de går ind i kampen, og så falder de om. Det er da bekymrende."

Selvom den nye viden omkring Mindfulness er fakta og dokumenteret adskillige gange, har både Mette Bram og Jeanette Sander haft problemer, når de forsøgte at formidle deres viden videre. Mette Bram: "Den største udfordring ved at videreformidle begreberne har været at forklare om meditation med videre uden, at det kom til at virke hippieagtigt og alternativt. Heldigvis er tiderne ved at ændre sig, og der ingen prestige i at have et topstresset liv. Der er også større åbenhed over for nye metoder, særligt når de læner sig op af solid forskning.

For os er det vigtigt, at vi får fortalt, at det her er noget, du kan bruge i dit liv som værktøj til mere glæde og mindre stress. Det handler ikke om, at vi alle sammen skal være hippier og sidde og meditere på et kloster, for hvem var det så lige, der skulle arbejde og holde hjulene i gang?"


 


Copyright © Trainingconsult - All Rights Reserved.

CMS - Content Management System by Media2.