Antal: 0 | Pris: DKK 0,00 | Vis vogn | Tøm vogn | Til kassen   

Resultater

  
Evaluering
 har evalueret et kursusforløb under ledelse af Training Consults Mette Bram i perioden juni-september 2011. Forløbet blev gennemført i samarbejde med en fysioterapeut. 
Pharmakon A/S valgte at gentage kursusforløbet, så det blev tilbudt at alle medarbejdere. Dernæst tilbød man medarbejderne at deltage i guidet mindfulness meditation hver 2-3 uge.
  
Læs evalueringen her.
 
  
Effektundersøgelse
En større nordisk organisation valgte en kombination af en kursusaktivitet på den årlige personalekonference, et morgenmøde på arbejdspladsen, massagetilbud til medarbejderne samt en 8 ugers prøveperiode med mindfulness meditation.
I forbindelse med prøveperioden med meditation gennemførte psykolog Mette Bram en undersøgelse af eventuelle effekter af meditationen.
 

Blandt resultaterne af meditationsperioden kan nævnes, at rigtig mange oplever en reduktion af følgende problemstillinger:

 • At deltagerne generelt oplever færre følelser af at være udslidt (78%) og træt (33%).
 • Mindre svimmelhed, fjernhed, uvirkelighedsfølelse (79%)
 • Færre maveproblemer (43%)
 • Færre søvnproblemer (86%)

Hovedkonklusionen i rapporten er, at brugerne af tilbuddet har været meget begejstrede for det og fremover vil have gavn af at få den støtte til fastholdelse/fremgang, som tilbuddet giver medarbejderne.

Undersøgelsen er resulteret i en rapport, som kan læses nedenfor:

Effekt-undersøgelse af

MINDFULNESS MEDITATION PÅ NORDISK MINISTERRÅD
  
Der har i alt været 32 deltagere i mindfulness meditation i løbet af de 8 ugers prøveperiode. I gennemsnit har 11 personer deltaget pr. gang.

Overordnet har tilbuddet været en succes og velbesøgt. På baggrund af herværende evalueringfortsatte tilbuddet.

Formål og metode
Evalueringen havde til formål at måle eventuelle effekter af meditationstilbuddet og er gennemført i perioden 14.-19. marts 2008.

Vi udleverede før prøveperioden et spørgeskema, som alle deltagerne har besvaret. Et tilsvarende spørgeskema blev sendt til alle via e-mail efter prøveperioden på 8 uger.

14 personer har besvaret skemaet. Den relativt lave svarprocent skyldes uden tvivl, at der var kort svarfrist på skemaet. Det er naturligvis muligt at følge op på dette ved at kontakte dem, der endnu ikke har besvaret, men en opgørelse over de forhåndenværende besvarelser kan dog godt give et indtryk af, hvordan tilbuddet er taget imod og hvilken effekt, det havde.

Spørgeskemaet rummer en række spørgsmål, som vedrører stress-niveau og niveau af mindfulness: opmærksomhed, arbejde og helbred generelt.

Blandt svarene fremgår det bl.a., at de 14 svarpersoner i gennemsnit har benyttet tilbuddet 6 eller flere gange.

Svarene er blevet behandlet under lovning af fuld anonymitet. Resultaterne fra test-delene er blevet opgjort, så de viser nogle generelle tendenser.

Deltagerne i undersøgelsen og meditationstilbuddetblev underrettet om dens resultater.

Hyppighed af meditation
Før prøveperioden havde deltagerne i gennemsnit mediteret 0,27 gange om ugen, men tallet var øget til gennemsnitligt 1,8 gange pr. ugen efter periodens ophør.
    
Opmærksomhed og fokus (spørgeskemaets del 1)
På alle parametre m.h.t. mindfulness vurderer deltagerne at have oplevet forbedringer. Det drejer sig om øget opmærksomhed på forehavender, følelser og ubehag, markant nedgang i tendensen til at ødelægge/spilde ting eller tænke på noget andet (hele 93%), øget nærvær i forhold til opgaver som relationer (80%) samt markant mere fokus på nuet.

Forbedringerne er statistisk signifikante og viser den procentvise stigning fra før meditationstilbuddet og efter.

Arbejdspladsen (spørgeskemaets del 2)
Deltagerne vurderer, at de generelt er effektive og gode til at koncentrere sig på arbejdet, men også her er der sket en generel forbedring (21%). Frekvensen af kreative problemløsninger er øget. Overblikket i pressede situationer vurderes også af svarpersonerne som øget (22%), ligesom gode forhold til kolleger og overordnede viser stor fremgang (29%). Mest markant er, at mange (80%) i højere grad husker at holde pauser fra arbejdet sammenlignet med tidligere.
  
Helbred (spørgeskemaets del 3)
Deltagerne vurderer generelt på forhånd at have et ”godt” til ”vældig godt” helbred, men har oplevet en forbedring i løbet af de 8 uger på 33% (1).

Mere specifikt (2.) svarer de, at de oplever:

 • mindre nervøsitet (29%)
 • mindre anspændthed (36%)
 • mere ro og afslappethed (22%)
 • markant mindre tristhed (86%)
 • øget glæde og tilfredshed (43%)

Med hensyn til veloplagthed og energiniveau er der en svagt faldende tendens, mens deltagerne generelt oplever færre følelser af at være udslidt (78%) og træt (33%).

Endelig har rigtig mange oplevet en reduktion af følgende problemer:

 • svimmelhed, fjernhed, uvirkelighedsfølelse (79%)
 • maveproblemer (43%)
 • søvnproblemer (86%)
 • indtag af sovepiller, nikotin, alkohol (50%)
Effekt og øvrige kommentarer
Udover de hidtidige svar, der viser fremgang på stort set alle undersøgte områder, svarer 85% af deltagerne, at de oplever, at meditation har haft en effekt. De uddyber det således med egne ord:
 • Bedre koncentration og større ro i timerne efter meditation.
 • Mera närvarande i nuet + mera energi.
 • Afspændthed/afspænding.
 • Mere fokuseret og bedre til at få tanker til at forsvinde og ikke at tage mig så meget af hvad der sker.
 • Bedre til at skelne mellem vigtige ting og ikke-vigtige ting.
 • Afstressende.
 • Er mere afslappet, er bedre til at styre temperamentet, bedre koncentrationsevne.
 • Jeg er blevet bedre til at slappe af.
 • Jeg har lært en teknikk hvor jeg kan få ro og harmoni.
 • Jeg husker bedre i min hverdag at trække vejret og slappe helt af.
 • Jeg er mere opmærksom på at være nærværende resten af dagen

Alle deltagere (100%) anbefaler, at meditationen fortsætter.

Tidspunkt for mediation
Mht til programsætningen af tilbuddet, synes 60% tirsdag eftermiddag har været et godt tidspunkt, mens 40% finder, at torsdag morgen er passende. Der er få forslag til mere passende tidspunkter, så dette skal undersøges nærmere.

De fleste (79%) synes, at et tilbud om meditation 2 gange ugentligt er passende, mens 34% mener, at det er for lidt.

Af øvrige kommentarer i det hele taget og mere personlige er:

 • Vil gerne meditere hjemme flere gange om ugen, dels p.g.a. forventning om større virkning, dels da tidspunkterne ikke altid passer.
 • Jag vill kunna utföra meditation varje dag, men min självdisciplin är inte tillräckligt bra till det.
 • Det kunne være rart hvis det var midt på dagen.
 • Man kunne evt. for de øvede lægge en ekstra gang ind , som er kortere.
 • Det har været rigtig dejligt. Jeg håber det fortsætter.
 • Jag tycker det har varit bra, har dock ej kunnat vara med hela tiden varför jag tycker det är för tidigt att säga att jag kan uppleva en effekt av mediationen.
 • Jeg kjenner at jeg bruker pusten bevisst når ting går for hurtig, men jeg har ikke kommet i gang med egentlige meditasjonsseanser for meg selv. Gleder meg til CD-en er klar!
 • Jeg har ingen innvendinger mot tilbudet slik det har fungert hittil. Det er fint som det er.
 • Jeg håber, at vi kan fortsætte med meditationen i hvert fald en gang om ugen.
 • De sidste 2 uger har været specielt belastende på grund af manglende hjælp til arbejdet, afspejler derfor ikke det normale billede. Uden for arbejde har jeg det godt. Generelt lider jeg af spændingshovedpine/ migræne.
 • Egentlig er det passende men når det kun er den ene dag om ugen tidspunktet passer, så er det ikke så godt.
 • Jeg synes det er et super godt initiativ, og jeg håber meget at det fortsætter.

Vi kan derfor afslutningsvis konkludere, at brugerne af tilbuddet har været meget begejstrede for det og vi vurderer, at de fremover vil have gavn af at få den støtte til fastholdelse/fremgang, som tilbuddet giver medarbejderne.


 


Copyright © Trainingconsult - All Rights Reserved.

CMS - Content Management System by Media2.