Antal: 0 | Pris: DKK 0,00 | Vis vogn | Tøm vogn | Til kassen   

Retningslinjer vedr. COVID

Psykologpraksisser er ikke omfattet af nedlukning af liberale erhverv fra mandag d. 21. december 2020 og indtil videre frem til 7. februar 2021

Regeringen annoncerede d. 17. december 2020 nye restriktioner for at reducere aktiviteten i samfundet og nedbringe smitten med COVID-19. Blandt restriktionerne var nedlukning af liberale serviceerhverv fra 21. december 2020. Retningslinjerne er opdateret 18. januar 2021.

- Sundhedsministeriet har orienteret os om, at psykologpraksisser er undtaget fra nedlukningen, oplyser Dansk Psykologforening.
 

Sundhedsministeriet skriver således, at "For så vidt angår lukning af liberale serviceerhverv fra den 21. december 2020, kan henvises til, at restriktionerne ikke gælder for offentlige og private sygehuse og klinikker samt private praksis og forretninger, som autoriserede sundhedspersoner driver eller er ansat i (...)"

Vi opsummerer herunder de gældende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne med relevans for psykologpraksis

• Klienter med symptomer på COVID-19 skal blive hjemme,
• De grundlæggende og vigtigste midler til smitteforebyggelse er korrekt håndhygiejne, rengøring og så vidt muligt 2 meters afstand,
• Risiko for smittespredning i venteværelse bør minimeres ved smitteforebyggende tiltag, DERFOR HAR VI P.T. IKKE VENTEVÆRELSE, og der er først adgang til klinikken 5 minutter før din aftale.

Særligt om brug af mundbind

Sundheds- og Ældreministeriet har udgivet en Bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. i sundheds- og ældresektoren samt på visse dele af socialområdet i forbindelse med håndtering af covid-19, som beskriver hvor og hvornår mundbind skal anvendes.
Bekendtgørelsen medfører, at der nu i princippet skal bruges mundbind i forbindelse med psykologbehandling face-2-face.

Undtaget fra dette er tilfælde, hvor det er afgørende, at psykologen kan se klientens ansigt og hvor der foreligger en så kaldt ”anerkendelsesværdig årsag” til helt eller delvist at fjerne mundbind/visir.

Anerkendelsesværdige årsager omfatter blandt andet:
– kortvarig indtagelse af mad og drikke
– indtagelse af medicin
– under samtale med personer, der mundaflæser
– hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsproblemer eller kvælningsfornemmelser
– hvis børn og unge eller personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse af forskellige årsager skal trøstes eller bliver skræmt over brugen af mundbind/visir. 

Det vil altid være en konkret faglig vurdering, hvornår der er tale om en ”anerkendelsesværdig årsag” i forbindelse med fx en konkret behandlingssituation. I disse situationer bør der, jf. Sundhedsstyrelsens anbefalinger, holdes 1-2 meters afstand.

Vi gør desuden opmærksom på, at det fortsat er muligt at bruge telefon- og videokonsultation (fremfor aflysninger).

Aflysninger anbefales generelt ikke for at sikre kontinuiteten i din behandling/dit forløb.


NYHEDER OG EVENTS
MEST BESØGTE
TILBUD

 


Copyright © Trainingconsult - All Rights Reserved.

CMS - Content Management System by Media2.